Month: November 2022

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /2022 оны IV улирал/

Тус газарт 2022 оны IV улирлын байдлаар нийт 24 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирсэн байна. 2021 оны IV улирлын байдалтай харьцуулахад…