Албан хаагчдын мэдээлэл

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Ажлын утас

Цахим шуудан

УДИРДЛАГА

1.

Д.Батсүх

Дарга

501

70118687

Batsukh.d@tourism.ub.gov.mn

2. Л.Оюунхорлоо Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 501 70118687 Oyunkhorloo.l@tourism.ub.gov.mn

НЭГ. ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

3.

Х.Содномдэмбэрэл

Хэлтсийн дарга

505

70158687

Sodnomdemberel.kh@tourism.ub.gov.mn

4.

Э.Мөнхзул Бодлогын баримт бичгийн тайлан, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 504 70148687 Munkhzul@tourism.ub.gov.mn

5.

Б.Энхцэцэг

Хүний нөөц, ёс зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

Enkhtsetseg.b@tourism.ub.gov.mn

6.

Д.Ганболд

Жуулчны аюулгүй байдал, үйлчилгээний байгууллага, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

Ganbold.d@tourism.ub.gov.mn

7.

Ч.Энх-Отгон

Хяналт үнэлгээ, статистик судалгаа, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

Enkh-otgon.ch@tourism.ub.gov.mn

8.

О.Нямбат

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

Nyambat.o@tourism.ub.gov.mn

ХОЁР. БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

9.

В.Батчимэг

Хэлтсийн дарга

502

70138687

Batchimeg.v@tourism.ub.gov.mn

10.

С.Туул

Маркетинг сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

502

70128687

Tuul.s@tourism.ub.gov.mn

11.

Н.Алтанзаяа

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

502

70128687

Altanzaya.n@tourism.ub.gov.mn

12.

Б.Жаргалан

Дотоодын аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 Jargalan.b@tourism.ub.gov.mn
13. Б.Халиун Эвент хариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 Khaliun.b@tourism.ub.gov.mn
 
14. Б.Цолмонгэрэл Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 Tsolmongerel.b@tourism.ub.gov.mn

15.

Т.Туул

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

502

701288687 Tuul.t@tourism.ub.gov.mn

16.

Б.Ишдорж

Мэдээллийн технологи, цахим хөгжил хариуцсан ажилтан

502

70128687

Ishdorj.b@tourism.ub.gov.mn

17.

Э.Оргилцэцэг

Аяллын бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

502

 70128687 Orgiltsetseg.e@tourism.ub.gov.mn

18.

Э.Очир-Эрдэнэ

Жуулчны мэдээлэл сурталчилгааны төвүүд хариуцсан менежер

102

70108687

Ochir-erdene.e@tourism.ub.gov.mn

scroll to top