Албан хаагчдын мэдээлэл

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Ажлын утас

Цахим шуудан

УДИРДЛАГА

1.

Д.Батсүх

Дарга

501

70118687

Batsukh.d@tourism.ub.gov.mn

2. Т.Халиун Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 501 70118687 khaliuntumenbayr@gmail.com

НЭГ. ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

3.

Д.Ганболд

Хэлтсийн дарга

503

70158687

Ganbold.d@tourism.ub.gov.mn

4.

Э.Мөнхзул Бодлогын баримт бичгийн тайлан, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 504 70148687 Munkhzul.e@tourism.ub.gov.mn
5. Ш.Ундармаа

Хүний нөөц, ёс зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

undram1004@gmail.com

6.

Д.Оюун-Эрдэнэ

Жуулчны аюулгүй байдал, үйлчилгээний байгууллага, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

oyukaa9393@gmail.com

7.

Ч.Энх-Отгон

Хяналт үнэлгээ, статистик судалгаа, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

Enkh-otgon.ch@tourism.ub.gov.mn

8.

О.Нямбат

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

Nyambat.o@tourism.ub.gov.mn

ХОЁР. БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

9.

В.Батчимэг

Хэлтсийн дарга

502

70138687

Batchimeg.v@tourism.ub.gov.mn

10.

С.Туул

Маркетинг сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

502

70128687

Tuul.s@tourism.ub.gov.mn

   

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

502

70128687

 

12.

Б.Отгонбилэг Дотоодын аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 urnuhbileg@gmail.com
13. Б.Үржинxанд Эвент хариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 urjinkhand999@gmail.com
 
14. Б.Цолмонгэрэл Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 Tsolmongerel.b@tourism.ub.gov.mn
15.

Д.Сайханчимэг

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

502

70128687 Dsarah.0803@gmail.com

16.

Б.Энхцэцэг Аяллын бүтээгдэxүүний xөгжүүлэлт xариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 eegiitourism@gmail.com
17. Б.Мичидмаа Жуулчны мэдээлэл сурталчилгааны төвүүд хариуцсан менежер

502

70128687 michidmaa0502@gmail.com
     

502

70108687