Албан хаагчдын мэдээлэл

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Ажлын утас

Цахим шуудан

УДИРДЛАГА

1.

Д.Батсүх

Дарга

501

70118687

Batsukh.d@tourism.ub.gov.mn

2. Д.Долгоржав Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 501 70118687 dolgorjav94@gmail.com

НЭГ. ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

3.

Д.Ганболд

Хэлтсийн дарга

503

70158687

Ganbold.d@tourism.ub.gov.mn

4.

О.Нямбат Бодлогын баримт бичгийн тайлан, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 504 70148687 Nyambat.o@tourism.ub.gov.mn
5. Ш.Ундармаа

Хүний нөөц, ёс зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

undram1004@gmail.com

6.

Д.Оюун-Эрдэнэ

Жуулчны аюулгүй байдал, үйлчилгээний байгууллага, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

oyukaa9393@gmail.com

7.

Ч.Энх-Отгон

Хяналт үнэлгээ, статистик судалгаа, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

504

70148687

Enkh-otgon.ch@tourism.ub.gov.mn

           

ХОЁР. БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

9.

С.Туул

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

502

70138687

Tuul.s@tourism.ub.gov.mn

10.

С.Туул

Маркетинг сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

502

70128687

Tuul.s@tourism.ub.gov.mn

11. Б.Цолмонгэрэл Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн

502

70128687

Tsolmongerel.b@tourism.ub.gov.mn

12.

Б.Отгонбилэг Дотоодын аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 urnuhbileg@gmail.com
13. Б.Үржинxанд Эвент хариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 urjinkhand999@gmail.com
 
14. Б.Энхцэцэг Аяллын бүтээгдэxүүний xөгжүүлэлт xариуцсан мэргэжилтэн 502 70128687 eegiitourism@gmail.com
15.

Д.Сайханчимэг

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

502

70128687 Dsarah.0803@gmail.com

16.

Б.Энхтайван Мэдээллийн технологи, цахим хөгжил хариуцсан ажилтан 502 70128687 edkotaivnaa@gmail.com
17. Б.Мичидмаа Жуулчны мэдээлэл сурталчилгааны төвүүд хариуцсан менежер

502

70128687 michidmaa0502@gmail.com