About Administrator

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

www.e-mongolia.mn  Нийслэл хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зочид буудалд зөвшөөрөл олгодог. Зөвшөөрөл хүсэх үед стандартын үзлэг хийж шаардлага хангаж байгаа үед зөвшөөрөл олгоно. Шаардлага хангахгү ...

Дэлгэрэнгүй »
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН-ЗАХИРГААНЫ-БОЛОН-ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ-АЛБАН-ХААГЧИЙН-ЁС-ЗҮЙН-ДҮРЭМDownload ...

Дэлгэрэнгүй »
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Төрийн-жинхэнэ-албан-хаагчийн-гүйцэтгэлийн-төлөвлөгөө-боловсруулж-батлах-ажлын-гүйцэтгэл-үр-дүн-мэргэшлийн-түвшинг-үнэлэх-журамDownload ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top