Төрийн үйлчилгээ, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл

Овог, нэр

Албан тушаал

Харилцах утас

Ажиллах цагийн хуваарь

Уулзалтын журам

1

Т.Туул

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

Ажил 7011-8687

10:00 – 17:00

 

scroll to top