Төрийн үйлчилгээ, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл

Овог, нэр

Албан тушаал

Харилцах утас

Ажиллах цагийн хуваарь

Уулзалтын журам

1

Л.Оюунхорлоо

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

Ажил 7011-8687

10:00 – 17:00

scroll to top