• Thu. Jul 25th, 2024

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Бага тойруу, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр, 502 тоот

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /2022 оны IV улирал/

ByAdministrator

Nov 30, 2022
  1. Тус газарт 2022 оны IV улирлын байдлаар нийт 24 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирсэн байна. 2021 оны IV улирлын байдалтай харьцуулахад өргөдөл, гомдол 12-ээр  их байна.
1.     Нийт ирсэн 24 өргөдлийг 3 албан хаагч хугацаанд нь 100% шийдвэрлэсэн. Газрын дарга болон Захиргааны хэлтсийн даргад өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар сар тутамд тайлан гарган, танилцуулан ажиллаж байна. Энэ хугацаанд хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл байхгүй.
2.     Тус газарт 1800-1200 тусгай дугаарын утаснаас ирсэн өргөдөл гомдол байхгүй.
3.     Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5 хоног 16 цаг 44 минут байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар тухай бүр газрын хурлаар танилцуулж, НЗДТГ-ын Үйлчилгээний Нэгдсэн төвд улирал бүр өргөдөл гомдлын тайланг хугацаанд нь хүргүүлж байна.