• Tue. Sep 26th, 2023

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Бага тойруу, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр, 502 тоот

Тайлан

  • Home
  • АЛБАН ХААГЧДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН УДИРДАМЖ, ТАЙЛАН

АЛБАН ХААГЧДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН УДИРДАМЖ, ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 2023 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2023 оны 1 дүгээр улирлын задгай тайлан

Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2023 оны 1 дүгээр улирлын тайлан

Нийслэлийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2021-2022 оны хэрэгжилтийн тайлан