Category: Хууль эрх зүй

“БИЗНЕС ЭРХЛЭХ ТААТАЙ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЖ, АВЛИГА, ХҮНД СУРТЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” А/987 ДУГААР ЗАХИРАМЖ

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны “Бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, авлига, хүнд суртлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”…