Category: Ил тод байдал

ШУДАРГА ЁС, ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс “Шударга ёс хөгжил дэвшилд” мэдээллийн самбарыг байршуулан ажиллаж байгаа билээ. Мөн 110 тусгай дугаарт үнэ төлбөргүй залгаж мэдээлэл өгөх боломжтой.