Category: Сургалт

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын үндсэн чиг үүргийн нэг нь аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудад төрөл бүрийн сургалт зохион байгуулж, үйлчилгээний ажилтнуудыг дэмжих, мэргэшүүлэх, давтан сургах, гарын авлага материалаар хангах явдал билээ.

2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ д/д Сургалтын сэдэв Сургалтын хугацаа   1 Аялал жуулчлалын салбарын үйлчилгээний чанар, хүний нөөцийг чадваржуулах зорилгоор зочид буудал, дэн буудлуудыг алба тус бүрээр нь…