Month: January 2023

2023 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, СОЁЛ, СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮДИЙН НЭГДСЭН ХУАНЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Монгол улсын засгийн газраас 2023-2025 оныг “Монголд зочлох жил” болгон зарласантай холбоотойгоор төр болон хувийн хэвшил, аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний салбарын мэргэжлийн байгууллагууд харилцан санал солилцож, 2023 онд Монгол Улсад…