Ангилал: Сургалт

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын үндсэн чиг үүргийн нэг нь аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудад төрөл бүрийн сургалт зохион байгуулж, үйлчилгээний ажилтнуудыг дэмжих, мэргэшүүлэх, давтан сургах, гарын авлага материалаар хангах явдал билээ.

2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУД

2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУД

2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУД д/д Сургалтын сэдэв Оролцогчдын тоо Хугацаа Хамтран зохион байгуулсан байгууллага 1 “Аяллын хөтөч, менежерийн сургалт” 31 2015.02.01-03.01 ...

Дэлгэрэнгүй »
2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ д/д Сургалтын сэдэв Сургалтын хугацаа   1 Аялал жуулчлалын салбарын үйлчилгээний чанар, хүний нөөцийг чадваржуулах зорилгоор зочид б ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top