Ангилал: Улирал

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  /2015 оны 3-р улирал/

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 3-р улирал/

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 3-р улирал/   Тус газарт 2015 оны 3-р улирлын байдлаар нийт 29 өргөдөл ирсэн нь 2014 оны мө ...

Дэлгэрэнгүй »
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  /2015 оны 2-р улирал/

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 2-р улирал/

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 2-р улирал/   Тус газарт 2015 оны 2-р улирлын байдлаар 24 өргөдөл ирсэн нь 2014 оны мөн үеи ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top