Category: Слайд мэдээ

“НАЙРСАГ УЛААНБААТАР” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэл хотод 2016 онд зохион байгуулах соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлалын арга хэмжээний хуваарь

УБ хотод нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, тэдгээртэй хамтран 2016 онд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлалын арга…