2019 оны эхний 8 сарын жуулчдын мэдээг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулсан мэдээ

– 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нийт зорчигчдын тоо 34.988 -аар буюу 8.2 хувиар өссөн ба жуулчдын тоо 38.192-аар буюу 10.1хувиар өссөн байна. Салбарын орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 438.372.724  доллар буюу 9.0 хувиар өссөн байна.

– Гадаадын иргэн, харьяатын газраас Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн нийт зорчигчдыг албан, хувийн, жуулчин, ажиллах, дамжин өнгөрөх, суралцах, байнгын оршин суух, бусад зорилгоор гэсэн 8 төрөлд хуваан ангилдаг.

– Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас гаргасан жуулчдын статистик тоон мэдээллийг тооцох аргачлалын дагуу жуулчдын тоон статистик мэдээллийг гаргахдаа албан, хувийн, жуулчин, дамжин өнгөрөх болон бусад зорилгоор гэсэн 5 ангиллаар Монгол Улсад ирж буй гадаадын иргэдийг жуулчдын тоонд оруулж үздэг.

2019 оны эхний 8 сарын жуулчдын мэдээг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулсан мэдээ Reviewed by on . - 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нийт зорчигчдын тоо 34.988 -аар буюу 8.2 хувиар өссөн ба жуулчдын тоо 38.192-аар буюу 10.1хувиар өссөн байна. Салбарын орлого - 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нийт зорчигчдын тоо 34.988 -аар буюу 8.2 хувиар өссөн ба жуулчдын тоо 38.192-аар буюу 10.1хувиар өссөн байна. Салбарын орлого Rating: 0
scroll to top