Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/ видео танилцуулга

Авлигатай тэмцэх газраас авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй иргэд олон нийт хэрхэн танилцах, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх гомдлыг хэрхэн гаргах тухай соён гэгээрүүлэх сурталчилгааны шторкыг бэлтгэн гаргаад байна.

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/ видео танилцуулга Reviewed by on . Авлигатай тэмцэх газраас авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй иргэд олон ний Авлигатай тэмцэх газраас авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй иргэд олон ний Rating: 0
scroll to top