УЛААНБААТАР ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙР СУУЦНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын А/08 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа /зочид буудал, дэн буудал, амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал/ эрхлэх зөвшөөрөл авч байгаа байгууллагуудаас гэрчилгээний үнэ болох 5000 төгрөгийн хураамжтай боллоо. 

УЛААНБААТАР ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙР СУУЦНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ Reviewed by on . Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын А/08 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа /зочид буудал, дэн буудал, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын А/08 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа /зочид буудал, дэн буудал, Rating: 0
scroll to top