ЗОЧИД БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох

Байгууллагын нэрНийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

Үйлчилгээний чиглэлТөрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл

Тайлбар: Нийслэл хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зочид буудалд зөвшөөрөл олгодог.

 Эрх зүйн зохицуулалт

Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт Аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэх журам 2011.07.20 5.1 120

Зочид буудлын баримт бичгийн бүрдэл

Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Тухайн иргэн, аж ахуй нэгж зөвшөөрөл хүссэн албан хүсэлтийг байгууллагын оноосон нэр хаяг, байршлыг тодорхой тусган бичиж өгнө.
Дүгнэлт Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс Галын дүгнэлт
Дүгнэлт Тухайн дүүрэг Дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээний эх хуулбар
Акт Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Улсын комиссын акт
СӨХ-ийн дэмжсэн бичиг, иргэдийн гарын үсэг Тухайн үйл ажилаагаа явуулах байрны СӨХ, оршин сууж буй иргэдийн зөвшөөрсөн гарын үсэг Нийтийн орон сууцанд үйл ажиллгаа явуулах гэж байгаа бол тухайн байрны СӨХ- өөс дэмжсэн бичиг, тухайн байрны оршин суугчдын үйл ажиллгаа явуулахад зөвшөөрөсөн гэсэн гарын үсэг
Хугацаа дууссан зөвшөөрлийн эх хувь  Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 15 хоног

 

 

ЗОЧИД БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ Reviewed by on . Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл Т Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл Т Rating: 0
scroll to top