Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс “Шударга ёс хөгжил дэвшилд” мэдээллийн самбарыг байршуулан ажиллаж байгаа билээ. Мөн 110 тусгай дугаарт үнэ төлбөргүй залгаж мэдээлэл өгөх боломжтой.