Ангилал: Хагас жилийн байдлаар

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН  2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД   Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар нь Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-20 ...

Дэлгэрэнгүй »
2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН            1/ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчд ...

Дэлгэрэнгүй »
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   1/ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргү ...

Дэлгэрэнгүй »
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР   2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   1/Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэрг ...

Дэлгэрэнгүй »
2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР   2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   1/ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлы ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top