Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Овог нэрАлбан тушаалУтасны дугаар
1Д.БатсүхДарга70118687
2Д.ГанболдЗахиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга70148687
3В.БатчимэгБодлогын хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга70138687

1

2

3

4

5

6