Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

www.e-mongolia.mn 

Нийслэл хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зочид буудалд зөвшөөрөл олгодог. Зөвшөөрөл хүсэх үед стандартын үзлэг хийж шаардлага хангаж байгаа үед зөвшөөрөл олгоно. Шаардлага хангахгүй байгаа тохиолдолд зөвлөмж хүргүүлнэ.

Иргэн та цахим үйлчилгээний нэгдсэн www.e-mongolia.mn веб портал болон гар утасны апп-наасаа төрийн 181 үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах Reviewed by on . www.e-mongolia.mn  Нийслэл хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зочид буудалд зөвшөөрөл олгодог. Зөвшөөрөл хүсэх үед стандартын үзлэг хийж шаардлага хангаж байгаа www.e-mongolia.mn  Нийслэл хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зочид буудалд зөвшөөрөл олгодог. Зөвшөөрөл хүсэх үед стандартын үзлэг хийж шаардлага хангаж байгаа Rating: 0
scroll to top