АЛБАН БОЛОН БИЗНЕСИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 06 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 1.4 дэх зорилтын дагуу “Албан болон бизнесийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн төсөлд санал авч байна.

Та доорх хөтөлбөрийн төсөл, төлөвлөгөөтэй танилцаж, саналаа 2020 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын ubtourism@gmail.com хаягаар болон 70128687 дугаарын утсаар ирүүлнэ үү.

Жич: Санал авах хүснэгтийг хавсаргасан болно.

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЫН ГАЗАР

АЛБАН БОЛОН БИЗНЕСИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ. Reviewed by on . Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 06 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 1.4 дэх зорилтын дагуу “Албан болон бизнесийн аяла Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 06 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 1.4 дэх зорилтын дагуу “Албан болон бизнесийн аяла Rating: 0
scroll to top