Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

avliga bielelt

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт Reviewed by on . avliga bielelt avliga bielelt Rating: 0
scroll to top