2015 ОНЫ ЖУУЛЧНЫ БОЛОН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН

САЛБАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ

ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

 

Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд

 

 

2014 он

 

 

2015 он

 

 

Өөрчлөлт тоо

 

Өөрчлөлт хувь

Нийт: Зорчигч 505.686 467.231 -38.455 -7.6
Үүнээс: Жуулчин 392.844 386.204 -6.604 -1.7
 

Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор

 

БНХАУ 157.561 145.029 -12.532 -8.0
ОХУ 73.055 70.668 -2.387 -3.3
БНСУ 45.476 47.213 1.737 +3.8
ЯПОН 18.282 19.277 995 +5.4
КАЗАКСТАН 13.562 14.434 872 +6.4
АНУ 13.987 14.420 433 +3.1
ГЕРМАН 9.551 8.992 -559 -5.9
ФРАНЦ 7.733 7.989 256 +3.3
ИХ БРИТАНИ 5.758 6.148 390 +6.8
АВСТРАЛИ 5.118 4.804 -314 -6.1
Бусад 42.761 47.230 4.469 +10.5
 

Салбарын орлого

 

Ам.доллар 253.817,148 276.752.796 22.935.648 +9.0

 

 

Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан статистик мэдээллээр 2015 оны эхний 11 сарын байдлаар манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 366 мянга буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад -1,3 хувиар буурчээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл БНХАУ(-8%), ОХУ(-3.3%) ХБНГУ (-5.9%), Австралийн (-6.1%) жуулчдын тоо өмнөх жилийнхээс буурсан байна. Харин БНСУ (+3.8%), Япон (+5.4%), АНУ (+3.1%), ИБУИНВУ (+6.8%), БНФУ (+3.3%), Казакстан (+6.4%)-аас ирсэн жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна. Нийт жуулчдын 44% нь зуны улиралд, 14.6% нь өвлийн улиралд ирж, 2015 онд аялал жуулчлалын салбарын орлого 276 мянга буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад +9.0 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

 

Жич: Эх сурвалжийг Иргэний Харьяалал Шинчлэл Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас авав.

БОНХАЖЯамны Аялал Жуулчлалын Бодлого Зохицуулалтын Газар,

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар