ЖУУЛЧНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

ЖУУЛЧНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН

ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

 

Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд

 

2014 оны 9-р сар 2015 оны 9-р сар Өөрчлөлт тоо Өөрчлөлт хувь
Нийт: Зорчигч 400.760 381.319 -19.441 -5%

 

Үүнээс: Жуулчин 315.901 317.153 1.252 +0.4%

 

Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор
1 БНХАУ 123,041 112,045 -10,996 -9%

 

2 ОХУ 53,562 57,103 3,541 +7%

 

3 БНСУ 39,370 41,240 1,870 +5%

 

4 ЯПОН 15,964 16,776 812 +5%

 

5 КАЗАКСТАН 10,329 12,225 1,896 +18%

 

6 АНУ 12,155 12,383 228 +2%

 

7 ГЕРМАН 8,555 7,996 -559 -7%

 

8 ФРАНЦ 7,030 7,376 346 +5%

 

9 ИХ БРИТАНИ 4,869 5,463 594 +12%

 

10 АВСТРАЛИ 4,358 3,931 -427 -10%

 

11 Бусад 36,668 40,615 3,947 +11%

 

 

Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан статистик мэдээллээр 2015 оны эхний 9 сарын байдлаар манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 317 мянга буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0,4 хувиар өсчээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл БНХАУ(-9%), ХБНГУ (-7%), Австралийн (-10%) жуулчдын тоо өмнөх жилийнхээс буурсан байна. Харин ОХУ (+7%), БНСУ (+5%), Япон (+5%), АНУ (+2%), ИБУИНВУ (+12%), БНФУ (+5%)-аас ирсэн жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна.

 

 

 

Жич: Эх сурвалжийг Иргэний Харьяалал Шинчлэл Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас авав.

БОНХАЖЯамны Аялал Жуулчлалын Бодлого Зохицуулалтын Газар,

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

 
         

 

ЖУУЛЧНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ Reviewed by on .   ЖУУЛЧНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд   2014 оны 9-р сар 20   ЖУУЛЧНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд   2014 оны 9-р сар 20 Rating: 0
scroll to top