Хууль, эрх зүй

Аялал жуулчлалтай холбоотой хууль, эрх зүйн баримт бичиг, дүрэм журам, хөтөлбөрүүд

Хууль

Аялал жуулчлалын тухай хууль

Журам

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэх журам

Хөтөлбөр

“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөр

Стандарт

Зочид буудлын стандарт

Дэн буудлын стандарт

Амралтын газрын стандарт

Захирамж

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын зөвлөл байгуулах тухай

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай

scroll to top