Category: Жуулчны аюулгүй байдал

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/987 дугаар захирамжаар Улаанбаатар хотод жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх таатай орчныг бий болгох, төр хувийн хэвшлийн хамтын түншлэлийг бэхжүүлэх, Ковид-19 цар тахлын нийгэм эдийн засагт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 74 нэр төрлийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, бүртгэлийн тогтолцоонд шилжүүлсэн тул зөвшөөрөл олгохгүй болсон. Зочид буудал, дэн буудал, амралтын газар, жуулчны баазын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд ulaanbaatar.mn “Үйлчилгээ эрхлэх бүртгэл” цэс рүү орж бүртгүүлнэ үү

ЗОЧИД БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл Тайлбар: Нийслэл хотод үйл ажиллагаа…

ДЭН БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл Тайлбар: Нийслэл хотод үйл ажиллагаа…

АМРАЛТЫН ГАЗАР, ЖУУЛЧНЫ БААЗ, ГЭР БААЗЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр баазын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл,…