2016 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

2016 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны эхний 10 сар 2016 оны эхний 10 сар Өмнөх оны мөн үе ялгаа /тоо/ Өмнөх оны мөн үе ялгаа /хувь/
Нийт: Зорчигч 414,156 414,086 -70 -0.02%
Үүнээс: Жуулчин 344,542 355,388 10,846 3.05%
1 АЗИ НОМХОН ДАЛАЙ 203,538 202,354 -1,184 -0.59%
2 АФРИК 519 633 114 18.01%
3 АМЕРИК 17,279 19,075 1,796 9.42%
4 ЕВРОП 122,370 132,264 9,894 7.48%
5 ОЙРХИ ДОРНОД 845 1,062 217 20.43%
6 Бусад 43,704 48,075 4,371 9.09%
Жуулчид голлох зах зээлийг орноор
1 БНХАУ 123,828 109,102 -14,726 -13.5%
2 ОХУ 62,262 70,072 7,810 11%
3 БНСУ 43,825 53,570 9,745 18%
5 Япон 18,091 18,728 637 3.4%
6 АНУ 13,423 14,836 1,413 9.5%
4 Казакстан 13,105 12,081 -1,024 -8.5%
7 Герман 8,575 9,302 727 7.8%
8 Франц 7,723 8,768 1,045 11.9%
9 Их Британи 5,671 5,744 73 1.3%
10 Австрали 4,335 5,110 775 15.2%
 

Аялал жуулчлалын салбарын орлого

Ам.доллар 251,972,719 278,901,696 26,928,977 9.7%
             

 

-2016 оны эхний 10 сарын байдлаар манай улсад ирсэн нийт зорчигчдын тоо 70-аар буюу -0.02 хувиар буурсан, жуулчдын тоо 355 мянга 388 болж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 10846-аар буюу +3.05 хувиар өсч, салбарын орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 278.901.696 доллар буюу +9.7 хувиар өссөн байна.

Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл харин ОХУ (+11%), АНУ (+9.5%), БНСУ (+18%),  Герман (+7.8%), Франц (+11.9%), Австрали (+15.2%%), Япон (+3.4%), Их Британи улс (+1.3%)  хувиар өсч, БНХАУ(-13.5%), Казакстан улс (-8.5%) хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

 

                                                   

           Жич: Эх сурвалжийг Гадаадын иргэн, харьяатын газар, БОАЖЯ-наас авав.

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ Reviewed by on . 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ   Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны эхний 10 сар 2016 оны эхний 10 сар Өмн 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ   Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны эхний 10 сар 2016 оны эхний 10 сар Өмн Rating: 0

Сэтгэгдэл үлдээх

scroll to top