Ажлын байрны тодорхойлолт

0001

0002

0003

 

0003

0004

SAJH SAJH2

SSS SSS2 sss3

HA hh2

mm mm2

ms ms2 ms3

msd msd2

on ab ab2 ab3hn hn2 hn3

 

hs hs2od od2

ts ts2

zhd zhd2 zhd3

scroll to top