About d mongolkhuu

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫГ  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  /4 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР/

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /4 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР/

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /4 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР/   2015 оны 05 дугаар сарын 06      ...

Дэлгэрэнгүй »
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ  /2015 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ/

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ /2015 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ/

­­­НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ /2015 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ/   2015.09.22 № Захирамжлалын баримт бичгийн нэр  О ...

Дэлгэрэнгүй »
САНАМЖ БИЧГИЙН БИЕЛЭЛТ

САНАМЖ БИЧГИЙН БИЕЛЭЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР БОНХАЖ-ЫН САЙД,НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УБ ХОТЫН ЗАХИРАГЧТАЙ 2015-2016 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БАЙГУУЛСАН  “САНАМЖ БИЧИГ”-ИЙГ Х ...

Дэлгэрэнгүй »
Зөвлөмжийн биелэлт

Зөвлөмжийн биелэлт

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЛААР НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖИЙГ  ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН    201 ...

Дэлгэрэнгүй »
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   1/ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 12 ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top