About d mongolkhuu

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  /2015 оны 3-р улирал/

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 3-р улирал/

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 3-р улирал/   Тус газарт 2015 оны 3-р улирлын байдлаар нийт 29 өргөдөл ирсэн нь 2014 оны мөн үеийнхээс 37 өргөдө ...

Дэлгэрэнгүй »
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  /2015 оны 2-р улирал/

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 2-р улирал/

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 2-р улирал/   Тус газарт 2015 оны 2-р улирлын байдлаар 24 өргөдөл ирсэн нь 2014 оны мөн үеийнхээс 22 өргөдөл, го ...

Дэлгэрэнгүй »
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  /2015 оны 1-р улирлын тайлан/

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 1-р улирлын тайлан/

  НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 1-р улирлын тайлан/   Тус газарт 2015 оны 1-р улирлын байдлаар 19 өргөдөл ирсэн нь 2014 оны мөн үеийнхээс ...

Дэлгэрэнгүй »
2015 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ  МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

2015 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

  2015 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд   2014 оны 11-р сар   15 оны 11-р сар   өрчлөлт тоо ...

Дэлгэрэнгүй »
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫГ  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  /3 ДУГААР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР/

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /3 ДУГААР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР/

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /3 ДУГААР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР/   2015 оны 10 дугаар сарын 12    ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top