2019 ОНЫ ЭХНИЙ 07 САРЫН ЖУУЛЧДЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

– 2019 оны  7 сард нийт зорчигчдын тоо 12.212-аар буюу 12.6 хувиар өссөн ба жуулчдын тоо 11.8713-аар буюу 13.1 хувиар өссөн байна. Салбарын орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 8.549.979  доллар буюу 8.6 хувиар өссөн байна.

– Гадаадын иргэн, харьяатын газраас Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн нийт зорчигчдыг албан, хувийн, жуулчин, ажиллах, дамжин өнгөрөх, суралцах, байнгын оршин суух, бусад зорилгоор гэсэн 8 төрөлд хуваан ангилдаг.

– Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас гаргасан жуулчдын статистик тоон мэдээллийг тооцох аргачлалын дагуу жуулчдын тоон статистик мэдээллийг гаргахдаа албан, хувийн, жуулчин, дамжин өнгөрөх болон бусад зорилгоор гэсэн 5 ангиллаар Монгол Улсад ирж буй гадаадын иргэдийг жуулчдын тоонд оруулж үздэг.

2019 ОНЫ ЭХНИЙ 07 САРЫН ЖУУЛЧДЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ Reviewed by on . - 2019 оны  7 сард нийт зорчигчдын тоо 12.212-аар буюу 12.6 хувиар өссөн ба жуулчдын тоо 11.8713-аар буюу 13.1 хувиар өссөн байна. Салбарын орлого өмнөх он - 2019 оны  7 сард нийт зорчигчдын тоо 12.212-аар буюу 12.6 хувиар өссөн ба жуулчдын тоо 11.8713-аар буюу 13.1 хувиар өссөн байна. Салбарын орлого өмнөх он Rating: 0
scroll to top