Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018.04.09_Avliga plan-Zahiramj

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Reviewed by on . 2018.04.09_Avliga plan-Zahiramj 2018.04.09_Avliga plan-Zahiramj Rating: 0
scroll to top