Нийслэлийн Засаг дарын 2015 оны А/469 дугаар захирамжаар Улсын дугаарын хязгаарлалтгүйгээр хотын замын хөдөлгөөнд оролцох тусгай зөвшөөрөл хүссэн жуулчин тээврийн хэрэгслийн иргэн жолооч, аж ахуй нэгжээс дараахи материалыг бүрдүүлнэ.

 Нийслэлийн Засаг дарын 2015 оны А/469 дугаар захирамжаар Улсын дугаарын хязгаарлалтгүйгээр хотын замын хөдөлгөөнд оролцох тусгай  зөвшөөрөл хүссэн жуулчин тээврийн хэрэгслийн иргэн жолооч, аж ахуй нэгжээс дараахи материалыг бүрдүүлнэ.

  1. “Авто тээврийн үндэсний төвтэй байгуулсан Жуулчин тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
  2. АТҮ-ний төвөөс олгогдсон “ЖУУЛЧИН” улаан наалт, дугаар /хуулбар/
  3. Улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлсөн зөвшөөрөл авах хүсэлт /албан бичиг, өргөдөл/
  4. Нийслэлийн Аялал Жуулчлалын Газартай гэрээ байгуулна.

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Нийслэлийн Засаг дарын 2015 оны А/469 дугаар захирамжаар Улсын дугаарын хязгаарлалтгүйгээр хотын замын хөдөлгөөнд оролцох тусгай зөвшөөрөл хүссэн жуулчин тээврийн хэрэгслийн иргэн жолооч, аж ахуй нэгжээс дараахи материалыг бүрдүүлнэ. Reviewed by on .  Нийслэлийн Засаг дарын 2015 оны А/469 дугаар захирамжаар Улсын дугаарын хязгаарлалтгүйгээр хотын замын хөдөлгөөнд оролцох тусгай  зөвшөөрөл хүссэн жуулчин тээв  Нийслэлийн Засаг дарын 2015 оны А/469 дугаар захирамжаар Улсын дугаарын хязгаарлалтгүйгээр хотын замын хөдөлгөөнд оролцох тусгай  зөвшөөрөл хүссэн жуулчин тээв Rating: 0

Сэтгэгдэл үлдээх

scroll to top