2017 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРЫН ЖУУЛЧДЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

2017 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРЫН ЖУУЛЧДЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ 
           
Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2016 оны эхний  6 сар 2017 оны эхний 6 сар  Өмнөх оны мөн үе ялгаа /тоо/ Өмнөх оны мөн үе ялгаа /хувь/
Нийт: Зорчигч 180,611 217,235 36,624 16.86%
Үүнээс: Жуулчин 146,923 182,635 35,712 19.55%
1 АЗИ НОМХОН ДАЛАЙ 81,416 104,658 23,242 22.21%
2 ЕВРОП 56,560 67,915 11,355 16.72%
3 АМЕРИК 8,509 9,264 755 8.15%
4 АФРИК 256 347 91 26.22%
5 ОЙРХИ ДОРНОД 182 451 269 59.65%
           
Жуулчид голлох зах зээлийг орноор
1 БНХАУ 49,682 61,081 11,399 18.7%
2 ОХУ 33,540 42,887 9,347 21.8%
3 БНСУ 16,446 23,692 7,246 30.6%
4 Япон 6,823 8,841 2,018 22.8%
5 Казакстан 5,325 5,930 605 10.2%
6 АНУ 6,726 7,072 346 4.9%
7 Австрали 2,256 3,012 756 25.1%
8 Герман 3,002 3,600 598 16.6%
9 Их Британи 2,071 2,216 145 6.5%
10 Франц 2,988 3,235 247 7.6%
11 Канад 1,201 1,519 318 20.9%
12 Турк 1,076 841 -235 -27.9%
13 Украйн 576 613 37 6.0%
14 Энэтхэг 805 780 -25 -3.2%
15 Нидерланд 908 1,094 186 17.0%
16 Бусад 13,498 16,222 2,724 16.8%
Аялал жуулчлалын салбарын орлого
  Ам.доллар   95,295,444 ######### 46,135,909 32.6%
 

Эх сурвалж Хил хамгаалах ерөнхий газар.

2017 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРЫН ЖУУЛЧДЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ Reviewed by on . 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРЫН ЖУУЛЧДЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ              Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2016 оны эхний  6 сар 2017 о 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРЫН ЖУУЛЧДЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ              Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2016 оны эхний  6 сар 2017 о Rating: 0

Сэтгэгдэл үлдээх

scroll to top