НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН, МЭДЭЭ

January 15, 2017 9:37 am A+ / A-

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН, МЭДЭЭ Reviewed by on . Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан Rating: 0
scroll to top