Иргэн, байгууллага, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол, албан бичгийг зөвхөн Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр хүлээн авч, хариу өгч ажиллахаар боллоо

Баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн зохион байгуулалтад шилжүүлэх тухай

A475

Иргэн, байгууллага, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол, албан бичгийг зөвхөн Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр хүлээн авч, хариу өгч ажиллахаар боллоо Reviewed by on . Баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн зохион байгуулалтад шилжүүлэх тухай A475 Баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн зохион байгуулалтад шилжүүлэх тухай A475 Rating: 0
scroll to top