Богд хан уулын тэмдэгжүүлэх ажил хийгдлээ.

Capture

Богд хан уулын байгаль орчин, ховордсон ан амьтдыг хамгаалах аялагч жуулчдын аюулгүй таатай байдлыг хангах зорилгоор Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас Богд уулын явган аялалын “Зайсан- Баруун ширээ” замын чиглэлд дараах ажлууд хийгдлээ :

Замын эхлэл цэг:1

 • Сүүдрэвч
 •  Хаалга
 •  Мэдээллийн самбар
 •  Зүг заасан болон анхааруулах тэмдгүүд

Эхний амралтын цэг:

 •  Сүүдрэвч
 •   Cандал
 •   Мэдээллийн самбар

2 дахь амралтын цэг:

 •  СүүдрэвчIMG_8668
 •   Cандал
 •   Мэдээллийн самбар

3 дахь амралтын цэг:

 •  Сүүдрэвч
 •   Cандал
 •   Мэдээллийн самбар

Амралтын цэг

 •  3 ширхэг сүүдрэвчIMG_8691
 •  Савлуур
 •  8 ш ширээтэй сандал
 •  4 ш мэдээллийн самбар
 •  20 ш орчны бүсийн самбар
 •  4 ш гал түлэх цэг
 •  зүг заасан тэмдэглэгээ

IMG_8706 IMG_9197 IMG_9196 IMG_8783 IMG_8770 IMG_8726 IMG_8707

IMG_8699

Богд хан уулын тэмдэгжүүлэх ажил хийгдлээ. Reviewed by on . Богд хан уулын байгаль орчин, ховордсон ан амьтдыг хамгаалах аялагч жуулчдын аюулгүй таатай байдлыг хангах зорилгоор Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас Богд уу Богд хан уулын байгаль орчин, ховордсон ан амьтдыг хамгаалах аялагч жуулчдын аюулгүй таатай байдлыг хангах зорилгоор Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас Богд уу Rating: 0
scroll to top