2016 ОНЫ 5 САРЫН ЖУУЛЧНЫ МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

2016 ОНЫ 5 САРЫН ЖУУЛЧНЫ МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН
ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны 5-р сар 2016 оны 5-р сар Өөрчлөлт тоо Өөрчлөлт хувь
Нийт: Зорчигч 36727 36906 +179 +0.4%

 

Үүнээс: Жуулчин 28666 30553 +1887 +6 %

 

Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор
1 БНХАУ 10724 10026 -698 -6%
2 ОХУ 5625 7044 +1419 +25%
3 БНСУ 3318 3174 -144 -4%
4 ЯПОН 1248 1631 +383 +30%
5 КАЗАКСТАН 779 809 +30 +3.8%
6 АНУ 1278 1571 +293 +22%
7 ГЕРМАН 653 720 +67 +10%
8 ИХ БРИТАНИ 481 459 -22 -4%
9 АВСТРАЛИ 357 528 +171 +47%
10 ФРАНЦ 416 558 +142 +34%

 

Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас гаргасан статистик мэдээллээр 2016 оны 5 дугаар сарын байдлаар манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 30 мянга 553 буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6 хувиар нэмэгджээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл Япон (+30%), АНУ (+22%), ОХУ (+25%), КАЗАКСТАН (+3.8%), Герман (+10%), Австрали (-47%), Франц (+34%) хувиар өсч, харин БНХАУ(-6%), БНСУ (-4%), ИХ БРИТАНИ (-4%) хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

                                                    

2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ

МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ

 

Жич: Эх сурвалжийг Иргэний Харьяалал Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас авав.

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

2016 ОНЫ 5 САРЫН ЖУУЛЧНЫ МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ Reviewed by on . 2016 ОНЫ 5 САРЫН ЖУУЛЧНЫ МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ   Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны 5-р сар 2016 оны 5-р сар Өөрчлөл 2016 ОНЫ 5 САРЫН ЖУУЛЧНЫ МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ   Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны 5-р сар 2016 оны 5-р сар Өөрчлөл Rating: 0

Сэтгэгдэл үлдээх

scroll to top