2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ

МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

 

Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны 3-р сар 2016 оны 3-р сар Өөрчлөлт тоо Өөрчлөлт хувь
Нийт: Зорчигч 24993 23768 -1225 -5.1%

 

Үүнээс: Жуулчин 18713 19051 +338 +1.7%

 

Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор
1 БНХАУ 7622 7318 -304 -4.1%
2 ОХУ 4459 5133 +674 +13.1%
3 БНСУ 1721 1618 -103 -6.3%
4 ЯПОН 835 839 +4 +0.4%
5 КАЗАКСТАН 744 824 +80 +9.7%
6 АНУ 565 644 +79 +12.2%
7 ГЕРМАН 330 281 -49 -17.4%
8 ИХ БРИТАНИ 268 212 -56 -26.4%
9 АВСТРАЛИ 220 259 +39 +15.0%
10 ФРАНЦ 198 182 -16 -8.7%

 

Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас гаргасан статистик мэдээллээр 2016 оны 3 дугаар сард манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 19 мянга 51 буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.7 хувиар өсчээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл ОХУ (+13.1%), Япон (+0.4%), КАЗАКСТАН (+9.7%), АНУ (+12.2%), Австрали (+15.0%) хувиар өсч, харин БНХАУ(-4.1%), БНСУ (-6.3%), Франц (-8,7%), Герман (-17.4%), ИХ БРИТАНИ (-26.4%), хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

                                                    

2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ

МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ

 

 

Жич: Эх сурвалжийг Иргэний Харьяалал Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас авав.

2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ Reviewed by on .   2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны 3-р сар 2016 оны 3-   2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны 3-р сар 2016 оны 3- Rating: 0

Сэтгэгдэл үлдээх

scroll to top