2016 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

2016 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ

МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

 

Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны эхний 3-р сар 2016 оны эхний

3-р сар

Өөрчлөлт тоо Өөрчлөлт хувь
Нийт: Зорчигч 71005 63608 -7397 -11.6%

 

Үүнээс: Жуулчин 53833 49562 -4271 8.6%

 

Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор
1 БНХАУ 22765 18537 -4228 -22.8%
2 ОХУ 12532 12837 +305 +2.3%
3 БНСУ 5497 5353 -144 -2.6%
4 ЯПОН 2130 2237 +107 +4.7%
5 КАЗАКСТАН 2133 2085 -48 -2.3%
6 АНУ 1624 1678 +54 +3.2%
7 ГЕРМАН 775 720 -55 -7.6%
8 ИХ БРИТАНИ 676 593 -83 -13.9%
9 АВСТРАЛИ 651 607 -44 -7.2%
10 ФРАНЦ 505 463 -42 -9.0%

 

Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас гаргасан статистик мэдээллээр 2016 оны эхний 3 сарын байдлаар манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 49 мянга 562 буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 8.6 хувиар буурчээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл Япон (+4.7%), АНУ (+3.2%), ОХУ (+2.3%), хувиар өсч, харин БНХАУ(-22.8%), БНСУ (-2.6%), КАЗАКСТАН (-2.3%), Австрали (-7.2%), ИХ БРИТАНИ (-13.9%), Франц (-9.0%) хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

                                                    

2016 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ

МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ

 

 

Жич: Эх сурвалжийг Иргэний Харьяалал Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас авав.

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

 

2016 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ Reviewed by on .   2016 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны эхний 3-р сар 2016 о   2016 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2015 оны эхний 3-р сар 2016 о Rating: 0

Сэтгэгдэл үлдээх

scroll to top