Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 1-р улирлын тайлан/

 

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

/2015 оны 1-р улирлын тайлан/

 

  1. Тус газарт 2015 оны 1-р улирлын байдлаар 19 өргөдөл ирсэн нь 2014 оны мөн үеийнхээс 4 өргөдөл, гомдлоор илүү буюу 1,2%-ийн өсөлттэй харагдаж байна.
Үзүүлэлт 2014.01.01-03.25 2015.01.01-03.25
Ирсэн тоо Хувь Ирсэн тоо Хувь
Ирсэн өргөдлийн тоо 15      100 19       26%

 

  1. Тус газар нь даргын хамт 18 хүний бүтэц орон тоотой ба бүх мэргэжилтэн Smartcity.mn-д нэвтрэх эрх авсан. Тайлангийн хугацаанд 3 мэргэжилтэн өргөдлүүдийг хүлээн авч шийдвэрлээд байна. Мөн газрын даргад өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар 14 хоног тутамд танилцуулж, өргөдлийн хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн мэргэжилтэнд газрын хурлаар сануулав.
  2. Тус газарт ирсэн өргөдлөөс 16 буюу 84.2% нь зочид буудал, дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл байгаа ба уг зөвшөөрлийг олгоход бусад байгууллагуудаас хамаарч хугацаа хэтрэх эрсдэл өндөр байдаг боловч шийдвэрлэлтийн хугацааг нийслэлийн зорилтод түвшинд хүргэхээр уг асуудлыг хариуцдаг мэргэжилтний тоог хоёроор нэмэгдүүлэв.
  3. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хүрээнд мэргэжилтнүүдэд зөвлөгөө, зааварчилгааг тухай бүр өгөхөөс гадна газрын сүлжээгээр шийдвэрлэлтийн явцыг тогтмол мэдээллэж байна.

 

 

ТАНИЛЦСАН:

ДАРГА:                                     Э.БАТТУЛГА

 

Огноо…………………………

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН

ЭРХЛЭГЧ                                   Н.ХАЛИУН

 

Огноо…………………………

 

 

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 1-р улирлын тайлан/ Reviewed by on .   НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 1-р улирлын тайлан/   Тус газарт 2015 оны 1-р улирлын байдлаар 19   НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2015 оны 1-р улирлын тайлан/   Тус газарт 2015 оны 1-р улирлын байдлаар 19 Rating: 0
scroll to top