2015 ОНЫ ЭХНИЙ 10-Р САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

2015 ОНЫ ЭХНИЙ 10-Р САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ

 

 

Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2014 оны

10-р сар

 

2015 оны

10-р сар

Өөрчлөлт тоо Өөрчлөлт хувь
Нийт: Зорчигч 442575 414168 -28407 -6,4
Үүнээс: Жуулчин 349347 344501 4846 1
Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор
1 БНХАУ 137771 123828 -13943 -10
2 ОХУ 62570 62262 -308 -0,5
3 БНСУ 41895 43825 1930 +4,6
4 ЯПОН 16978 18043 1065 +6,3
5 КАЗАКСТАН 11410 13105 1695 +15
6 АНУ 13005 13423 418 +3,2
7 ГЕРМАН 8958 8575 -383 -4,3
8 ФРАНЦ 7383 7723 340 +4,6
9 ИХ БРИТАНИ 5294 5903 609 +11,5
10 АВСТРАЛИ 4680 4323 -357 -7,6
11 Бусад 39403 43491 4088 +10,4

Жуулчны 2015- 10 сарын мэдээ-1

 

 

Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан статистик мэдээллээр 2015 оны эхний 10 сарын байдлаар манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 349347 мянга буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0,4 хувиар өсчээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл БНХАУ(-10%), ХБНГУ (-4.3%), Австралийн (-7.6%) жуулчдын тоо өмнөх жилийнхээс буурсан байна. Харин ОХУ (+0.5%), БНСУ (+4.6%), Япон (+6.3%), АНУ (+3.2%), ИБУИНВУ (+11.5%), БНФУ (+4.6%)-аас ирсэн жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна.

 

 

 

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

2015 ОНЫ ЭХНИЙ 10-Р САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ Reviewed by on . 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 10-Р САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2014 оны 10-р сар   2015 оны 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 10-Р САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ     Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд 2014 оны 10-р сар   2015 оны Rating: 0
scroll to top